Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.10.2
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.10.2

Có gì mới

Những bản sửa lỗi nhỏ và khả năng sử dụng được cải thiện.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.10.2 (20200)

Cập nhật vào: 2019-11-04

Uploaded by: Hieu Khuu Can

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.10.2(20200) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 7204104d32660ffce8799f49def16744ffb21ac1

Dung lượng tệp: 8.0 MB

Tải về

2019-11-04
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.10.2 (10200)

Cập nhật vào: 2019-11-04

Uploaded by: Hieu Khuu Can

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.10.2(10200) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: a48c221c5423f349eacfdbfc24d859643698ba78

Dung lượng tệp: 7.6 MB

Tải về

2019-11-04
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...