Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.10.1
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.10.1

Có gì mới

Những bản sửa lỗi nhỏ và khả năng sử dụng được cải thiện.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.10.1 (20199)

Cập nhật vào: 2019-10-31

Uploaded by: Guih Winchester

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.10.1(20199) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 35c8ea47560faa6d472674f75afcc1a597521560

Dung lượng tệp: 8.0 MB

Tải về

2019-10-31
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.10.1 (10199)

Cập nhật vào: 2019-10-31

Uploaded by: Ğøð Öf ŴÁr

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.10.1(10199) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 48d136248748086611397f5fb6c9e4629bc3ed96

Dung lượng tệp: 7.6 MB

Tải về

2019-10-31
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...