Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.10.0
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.10.0

Có gì mới

LINE Lite giờ đây sẽ hỗ trợ sticker âm thanh.
Emoji trả phí được gửi bởi bạn bè giờ sẽ xuất hiện đúng cách trong trò chuyện.
Cải thiện khác
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.10.0 (20198)

Cập nhật vào: 2019-10-22

Uploaded by: Guih Winchester

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.10.0(20198) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: f8264ecdc8bdb3af54c2d8bf599e605aac31072a

Dung lượng tệp: 8.0 MB

Tải về

2019-10-22
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.10.0 (10198)

Cập nhật vào: 2019-10-23

Uploaded by: Guih Winchester

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.10.0(10198) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 51197f63e5f20fea6fae28d23e5600bac88702c0

Dung lượng tệp: 7.6 MB

Tải về

2019-10-23
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...