Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.9.0
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.9.0

Có gì mới

Không còn để tin nhắn của bạn bè bị bỏ lơ nhờ có tính năng trả lời mới.
Đơn giản hóa quá trình đăng nhập.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.9.0 (20196)

Cập nhật vào: 2019-09-24

Uploaded by: Guih Winchester

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.9.0(20196) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3b95aa73439ce0a6186e61dfb975686b0bfd855e

Dung lượng tệp: 7.2 MB

Tải về

2019-09-24
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.9.0 (10196)

Cập nhật vào: 2019-09-24

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.9.0(10196) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 9ca7646caa3312f7261394c4977a2dcb4f05176d

Dung lượng tệp: 6.7 MB

Tải về

2019-09-24
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...