Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.8.1
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.8.1

Có gì mới

Hiện đã hỗ trợ hoàn toàn cho sticker động.
Các nội dung cải thiện và bản sửa lỗi nhỏ khác
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.8.1 (20195)

Cập nhật vào: 2019-06-27

Uploaded by: Guih Winchester

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.8.1(20195) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 2d8954031e0c29506ebeb12586c92a70a3083ba9

Dung lượng tệp: 6.9 MB

Tải về

2019-06-27
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.8.1 (10195)

Cập nhật vào: 2019-06-27

Uploaded by: Ğøð Öf ŴÁr

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.8.1(10195) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 6d932c82a7ed248b450d04ea4768692f44788e70

Dung lượng tệp: 6.5 MB

Tải về

2019-06-27
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...