Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.16.0
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.16.0

Có gì mới

Bạn có thể tạo cuộc trò chuyện nhóm có 3 người trở lên dễ dàng hơn.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.16.0 (20210)

Cập nhật vào: 2020-09-28

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.16.0(20210) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a65d08ce5cb83ac46542a4a9c4584ca8e2c6ba43

Dung lượng tệp: 8.8 MB

Tải về

2020-09-28
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.16.0 (10210)

Cập nhật vào: 2020-09-29

Uploaded by: Ğøð Öf ŴÁr

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.16.0(10210) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: b89e0511a5af031da2762ebae0169d480399936b

Dung lượng tệp: 8.4 MB

Tải về

2020-09-29
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...