Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.11.1
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.11.1

Có gì mới

Nhắc đến bạn bè để giao tiếp nhanh hơn và chia sẻ thông tin hữu ích bằng cách chuyển tiếp tin nhắn đến bạn bè.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.11.1 (20203)

Cập nhật vào: 2019-12-17

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.11.1(20203) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d531499b4f3e667bbfa2bc35e88e89d192c81efe

Dung lượng tệp: 8.1 MB

Tải về

2019-12-17
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.11.1 (10203)

Cập nhật vào: 2019-12-17

Uploaded by: Hieu Khuu Can

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.11.1(10203) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: f9a683d8f3cbeb878cec8c3074c7dbe7ea3533d8

Dung lượng tệp: 7.7 MB

Tải về

2019-12-17
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...