Trang chủ » Y tế » LibreLink » 1.3.2.3
LibreLink biểu tượng

LibreLink

V1.3.2.3

Có gì mới

minor fixes to improve stability and communication
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LibreLink 1.3.2.3 (10606)

Cập nhật vào: 2017-07-17

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 164b95ef9d960e0157c4b0b2db4cbb6a7012e473 LibreLink 1.3.2.3(10606) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

Tệp SHA1: 49a1cfe2b4e2b733bafabdec0e159fbcaf4d07a9

Dung lượng tệp: 15.4 MB

Tải về

2017-07-17
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.0+
120-640dpi
LibreLink 1.3.2.3 (10511)

Cập nhật vào: 2017-03-24

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 164b95ef9d960e0157c4b0b2db4cbb6a7012e473 LibreLink 1.3.2.3(10511) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

Tệp SHA1: 7f1b007e70ff6449e9989e9b4296a79b9b45bf90

Dung lượng tệp: 15.4 MB

Tải về

2017-03-24
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...