Trang chủ » Y tế » LibreLink » 1.3.2.2
LibreLink biểu tượng

LibreLink

V1.3.2.2
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LibreLink 1.3.2.2 (10515)

Cập nhật vào: 2017-06-28

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 164b95ef9d960e0157c4b0b2db4cbb6a7012e473 LibreLink 1.3.2.2(10515) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

Tệp SHA1: 48a3872f2ba981f1625cb3e96146af34d4da9a63

Dung lượng tệp: 15.4 MB

Tải về

2017-06-28
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.0+
120-640dpi
LibreLink 1.3.2.2 (10496)

Cập nhật vào: 2017-03-01

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 164b95ef9d960e0157c4b0b2db4cbb6a7012e473 LibreLink 1.3.2.2(10496) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86,x86_64

Tệp SHA1: f072bc67a00ec51c09e0212d0e4f0d1d0d4fa461

Dung lượng tệp: 15.4 MB

Tải về

2017-03-01
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 4.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...