Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » Let's Kill Jeff The Killer Ch1
Let's Kill Jeff The Killer Ch1 biểu tượng

Let's Kill Jeff The Killer Ch1

2 for Android

Poison Games

Mô tả của Let's Kill Jeff The Killer Ch1

Let's Kill Jeff The Killer - Chapter 1 - The Asylum

*** Added The FUN MODE Level ***

Have you ever tried to kill Jeff The Killer ?
Do you have a wish to shoot him ?
If the answer is YES, this this game is for you.

- Jeff The Killer model with animations.
- Similar to original game, but with weapons.
- Two game modes, Knife and Gun mode.

Kill or be killed!

You came to investigate strange happenings at the abandoned Asylum.
There are rumors that Jeff the Killer is behind them.

Find 8 photos of Jeff The Killer to prove his existence
and try getting out alive!
Good Luck!

Let's Kill Jeff The Killer Ch1 2 Cập nhật

2020-09-29
Game now support all new devices
Fixed some ads problem
Complete new main menu
Complete new pause menu
New level added

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Tác vụ TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Steven Reyes

Phiên bản mới nhất: 2Yêu cầu cập nhật Let's Kill Jeff The Killer Ch1

Available on: Tải Let's Kill Jeff The Killer Ch1 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Let's Kill Jeff The Killer Ch1
Xem thêm từ Poison Games
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...