Trang chủ » Trò chơi » Chiến thuật » Last Empire - War Z: Strategy » 1.0.291
Last Empire - War Z: Strategy biểu tượng

Last Empire - War Z: Strategy

V1.0.291

Có gì mới

Fix bugs and optimize performance
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Last Empire - War Z: Strategy 1.0.291 (2421890)

Cập nhật vào: 2020-02-26

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: c826afaa5378cba524d3f5b1905853b571ebb515 Last Empire - War Z: Strategy 1.0.291(2421890) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

OBB: main.obb

Tệp SHA1: 4f6bdc5bc415576ab4f10119b3acd164fdef2141

Dung lượng tệp: 232.4 MB

Tải về

2020-02-26
arm64-v8a
Android 7.0+
nodpi
Last Empire - War Z: Strategy 1.0.291 (2421889)

Cập nhật vào: 2020-02-26

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c826afaa5378cba524d3f5b1905853b571ebb515 Last Empire - War Z: Strategy 1.0.291(2421889) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

OBB: main.obb

Tệp SHA1: 5d7743fbad5c207234bb3e1ad2b8d3b0b575291c

Dung lượng tệp: 221.9 MB

Tải về

2020-02-26
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...