Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Laban Key » 20.9.1
Laban Key biểu tượng

Laban Key

V20.9.1

Có gì mới

- Cải thiện chức năng gợi ý và sửa lỗi.
- Bổ sung nhiều ký hiệu mới.
- Sửa lỗi ứng dụng.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Laban Key 20.9.1 (20090161)

Cập nhật vào: 2020-09-10

Uploaded by: Aron Morales

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.9.1(20090161) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: efc37b3e085ccf8ef5d6e6b5a93b60a9ec427e23

Dung lượng tệp: 21.2 MB

Tải về

2020-09-10
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Laban Key 20.9.1 (20090161)

Cập nhật vào: 2020-10-02

Uploaded by: Van Hieu Ha

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.9.1(20090161) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: f7f545005f2cd3dfd2e3207916871bc34cc3f360

Dung lượng tệp: 19.9 MB

Tải về

2020-10-02
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...