Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Laban Key » 20.11.1
Laban Key biểu tượng

Laban Key

V20.11.1

Có gì mới

- Cải thiện giao diện ứng dụng.
- Cải thiện chức năng gợi ý.
- Cải thiện chức năng nhập bằng giọng nói.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Laban Key 20.11.1 (20110162)

Cập nhật vào: 2020-11-24

Uploaded by: Aron Morales

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.11.1(20110162) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: 6ac0f1857513321c77eaaa9809316f9fb1addc37

Dung lượng tệp: 22.1 MB

Tải về

2020-11-24
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
Laban Key 20.11.1 (20110162)

Cập nhật vào: 2020-11-24

Uploaded by: Karvbhien Ashlie Deliste

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.11.1(20110162) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 0bd33ebe0d01b29f1c0da35bc63b6c304281a668

Dung lượng tệp: 23.4 MB

Tải về

2020-11-24
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...