Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Laban Key » 20.10.2
Laban Key biểu tượng

Laban Key

V20.10.2

Có gì mới

- Cải thiện chức năng gợi ý và sửa lỗi.
- Sửa lỗi ứng dụng.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Laban Key 20.10.2 (20100261)

Cập nhật vào: 2020-10-28

Uploaded by: Olvin Ocampo

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.10.2(20100261) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 29ad8b098d7e9929a320294e7826587ef897b315

Dung lượng tệp: 23.3 MB

Tải về

2020-10-28
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Laban Key 20.10.2 (20100261)

Cập nhật vào: 2020-10-31

Uploaded by: Olvin Ocampo

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 4b72bc589655eed591b06273543e4f45bcc78709 Laban Key 20.10.2(20100261) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.vng.inputmethod.labankey.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: c50c5eccf3a6f4911a9185bd52e456cda92326b4

Dung lượng tệp: 22.0 MB

Tải về

2020-10-31
armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...