Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Korean Emoji Keyboard
Korean Emoji Keyboard biểu tượng

Korean Emoji Keyboard

4.2 for Android

Barley WorkShop

Mô tả của Korean Emoji Keyboard

Note: If you do not need install apk, you can try an online emoji keyboard: http://goo.gl/ML1j5J

Korean Emoji keyboard.

[Features]

- Emoji input anywhere. Include all emojis for free.
- Korean input support.

[How to enable it?]

- Open this app.
- Click the "Enable emoji keyboard", then enable the it in the system input settings.

[How to set it as default keyboard]

- Open the app.
- Click the "Set default keyboard", you can change an input as default keyboard.

Korean Emoji Keyboard 4.2 Cập nhật

2019-10-18
v4.2

- Fixed crash bugs.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Tu le Minh

Phiên bản mới nhất: 4.2Yêu cầu cập nhật Korean Emoji Keyboard

Available on: Tải Korean Emoji Keyboard trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Korean Emoji Keyboard
Xem thêm từ Barley WorkShop
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...