Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » KLEKT » 11.6.2
KLEKT biểu tượng

KLEKT

V11.6.2

Có gì mới

Performance improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
KLEKT 11.6.2 (82)

Cập nhật vào: 2020-12-10

Uploaded by: Kyaw Khaing

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 6b66ce6862d3424a98ec7e40a5c704d51d1e9b14 KLEKT 11.6.2(82) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.klekt.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 4e7fbcc83d0cc1f39bc3fa1261c7d8cf42c4cc7b

Dung lượng tệp: 25.1 MB

Tải về

2020-12-10
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
KLEKT 11.6.2 (82)

Cập nhật vào: 2020-12-10

Uploaded by: 潘佳暐

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 6b66ce6862d3424a98ec7e40a5c704d51d1e9b14 KLEKT 11.6.2(82) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.klekt.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: 8afc93bf884e1964a34a67188878849137692e2d

Dung lượng tệp: 20.4 MB

Tải về

2020-12-10
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
KLEKT 11.6.2 (82)

Cập nhật vào: 2020-12-10

Uploaded by: Mely Nabilla

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 6b66ce6862d3424a98ec7e40a5c704d51d1e9b14 KLEKT 11.6.2(82) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Base APK: com.klekt.apk

Split APKs: config.mdpi, config.x86

Tệp SHA1: 8265d432442ce8caed92ca6e9755a682dcab116a

Dung lượng tệp: 25.1 MB

Tải về

2020-12-10
x86
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...