Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Kik » 15.30.1.23399
Kik biểu tượng

Kik

V15.30.1.23399

Có gì mới

Dark mode is finally here! Check it out in chat settings.
Bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Kik 15.30.1.23399 (30000577)

Cập nhật vào: 2020-12-17

Uploaded by: Mahmoud Fouad

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.30.1.23399(30000577) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 6e6ec0f877978ba721f00b299f3f2f26d7e9e2b5

Dung lượng tệp: 37.3 MB

Tải về

2020-12-17
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Kik 15.30.1.23399 (20000577)

Cập nhật vào: 2020-12-17

Uploaded by: Mahmoud Fouad

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.30.1.23399(20000577) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: d963cb2fcf7b498722445d9d59f3f7ea9046f7ef

Dung lượng tệp: 32.4 MB

Tải về

2020-12-17
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...