Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Kik » 15.29.0.22861
Kik biểu tượng

Kik

V15.29.0.22861

Có gì mới

Dark mode is finally here! Check it out in chat settings.
Bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Kik 15.29.0.22861 (30000573)

Cập nhật vào: 2020-12-08

Uploaded by: Tsaqif Abiyyu Santoso

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.29.0.22861(30000573) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a032e56f6f28a23b0d372118780b07627d10d0ef

Dung lượng tệp: 45.6 MB

Tải về

2020-12-08
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Kik 15.29.0.22861 (20000573)

Cập nhật vào: 2020-12-08

Uploaded by: Tsaqif Abiyyu Santoso

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.29.0.22861(20000573) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 2a1905a205139c624f63531baf9f62bdd39b46f0

Dung lượng tệp: 40.5 MB

Tải về

2020-12-08
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...