Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Kik » 15.28.1.22760
Kik biểu tượng

Kik

V15.28.1.22760

Có gì mới

Dark mode is finally here! Check it out in chat settings.
Bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Kik 15.28.1.22760 (30000570)

Cập nhật vào: 2020-10-12

Uploaded by: Tsaqif Abiyyu Santoso

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.28.1.22760(30000570) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 9682d60c10b5859796483fdb68dde8af88337388

Dung lượng tệp: 45.1 MB

Tải về

2020-10-12
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Kik 15.28.1.22760 (20000570)

Cập nhật vào: 2020-10-12

Uploaded by: Tsaqif Abiyyu Santoso

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.28.1.22760(20000570) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 78f96fe25e22b8dce5a837b768dddaf197dba930

Dung lượng tệp: 40.0 MB

Tải về

2020-10-12
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...