Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Kik » 15.26.1.22599
Kik biểu tượng

Kik

V15.26.1.22599

Có gì mới

Dark mode is finally here! Check it out in chat settings.
Bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Kik 15.26.1.22599 (30000562)

Cập nhật vào: 2020-07-23

Uploaded by: Tsaqif Abiyyu Santoso

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.26.1.22599(30000562) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a26511a10e8cbd8c30d4e093ca9a0640bf439b28

Dung lượng tệp: 50.1 MB

Tải về

2020-07-23
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Kik 15.26.1.22599 (20000562)

Cập nhật vào: 2020-07-23

Uploaded by: Suwat Chootien

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: f104f7cce13668126ff70c559931bc9e2de3030c Kik 15.26.1.22599(20000562) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: cb098ad5df1e9928a108b95055d0d6f43a35108d

Dung lượng tệp: 45.0 MB

Tải về

2020-07-23
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...