Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Kik
Kik biểu tượng

Kik

15.12.1.21461 for Android

Kik Interactive

Mô tả của Kik

Get connected.

Kik is way more than just messaging. It’s the easiest way to connect with your friends, stay in the loop, and explore – all through chat. No phone numbers, just pick a username.

• Choose who to chat with one-on-one and in groups
• Share pics, videos, gifs, games, and more
• Meet new friends with similar interests

Get on Kik now. Start chatting!

Kik 15.12.1.21461 Cập nhật

2019-06-19
• Made improvements to the Kin experiences in Kik

Thanks for using Kik!

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Liên lạc ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 15.12.1.21461Yêu cầu cập nhật Kik

Lấy nó trên: Tải Kik trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Kik
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...