Giới thiệu về Keyboard

Tiếng Việt

Our Application has an awesome collection of Themes & allows custom backgrounds.

Want beautiful themes for your android keyboard? The “Best Keyboard APP” app has an awesome collection of Android Themes and allows custom backgrounds.

Give a stunning look to your Android Keyboard with more than 22 beautiful themes!

We are ready to present you a large collection of android keyboard themes. Download it and delight yourself with pretty themes which are specially designed by our designers to give the best look to your keyboard.

The “Best Keyboard APP” app provides flexibility to choose the keyboard theme from app’s built-in keyboard themes or you can create your custom theme by choosing your favorite image for background.

You have to just enable the keyboard from the App. You can choose a picture from your gallery to set the background of the theme.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.3

Last updated on Dec 22, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Keyboard 1.3

Được tải lên bởi

Au To

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn

Keyboard Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.