Giới thiệu về kcptun

Tiếng Việt

Một khách hàng KCPTUN cho Android, được thiết kế như SIP003 plugin cho Shadowsocks

Một khách hàng KCPTUN cho Android, được thiết kế như SIP003 plugin cho Shadowsocks.

Vui lòng cài đặt shadowsocks đầu tiên sử dụng plugin này.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0

Last updated on Nov 28, 2019

Minor bug fixes.
Built with go1.13.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật kcptun 1.0.0

cập nhật trên

Nov 21, 2019

Được tải lên bởi

Trọng Hoàng

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải kcptun trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...