Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » Kachin Bible
Kachin Bible biểu tượng

Kachin Bible

3.0 for Android

KingOfMyHeart

Mô tả của Kachin Bible

With Kachin Bible mobile application, people all around the world will be able to read and meditate the word of God in Kachin language on the go. It's FREE to download, so do let your friends know about it. You don't need internet access to read the bible. Just download and you can read it anytime, anywhere.

*** Updated ***
The new version Includes Old Testament.
Ningpawt Ninghpang & Pru mat wa ai ( not include yet )

Please wait for the next update.

Description in Kachin

Mungkan shara shagu de nga ai jinghpaw wunpawng sha ni yawng a Matu mobile application kaw na jinghpaw chyum Laika hpe Free download galaw na mai hti ai lam hpe shana dat ai. Jinghpaw chyum Laika hpe download galaw la Ngut jang Internet access nnga tim galoi ten mung mai hti ai. Tinang na manaw manang ni hpe mung jinghpaw chyum laika hpe mobile kaw na free download mai galaw ai hpe tsun dan ga law.

Yawng hpe karai kasang sha mang ya u ga.

Feel free to feedback me at kingofmyheart.bubu@gmail.com.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sách và Tài liệu tham khảo ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.0Yêu cầu cập nhật Kachin Bible

Lấy nó trên: Tải Kachin Bible trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Kachin Bible
Xem thêm từ KingOfMyHeart
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...