Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » K+ » 8.0.2
K+ biểu tượng

K+

V8.0.2

Có gì mới

* Xem nhiều thành viên với cùng 1 tài khoản
* Chủ động quản lý thiết bị đăng nhập
* Tính năng kiểm soát nội dung an toàn cho trẻ
* Thiết lập danh sách nội dung và kênh yêu thích
* Tối ưu hóa hoạt động của ứng dụng
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
K+ 8.0.2 (1633564801)

Cập nhật vào: 2021-11-23

Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.en, config.vi, config.xhdpi

Tệp SHA1: 3e46805ac7709c3e5846ed17f77a64e5220577bc

Dung lượng tệp: 16.5 MB

Tải về

2021-11-23
arm64-v8a
Android 5.1+
nodpi
K+ 8.0.2 (1633564801)

Cập nhật vào: 2021-11-23

Uploaded by: Deshraj Saroj Shourya

Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

Chữ ký: a88ef87215adff7f9bac1168362ff9580addf7a9 K+ 8.0.2(1633564801) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.irdeto.kplus.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.en, config.tvdpi, config.vi

Tệp SHA1: 6b57ab11375475d39095e5cec66b1b0f80b4db2c

Dung lượng tệp: 17.0 MB

Tải về

2021-11-23
armeabi-v7a
Android 5.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...