Giới thiệu về Just Jump

Tiếng Việt

9 trò chơi trong 1 ứng dụng

Enjoy 9 exciting games. Try to stay on the cubes. Can you react fast enough? Your path is being built in real time with an exciting combination of cubes.

Just Jump is a collection of games:

◉ Nerves
◉ Ball Jump 2
◉ Ball Fall
◉ Invert
◉ 2 Balls
◉ Speed Up
◉ Gravity
◉ Space

Can you find the secret spikes world? How far can you get? Enjoy the challenge.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Just Jump 1.0

cập nhật trên

Mar 14, 2018

Được tải lên bởi

Pogalan Wirog

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...