Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » Jumping Joe! » 1.2.9
Jumping Joe! biểu tượng

Jumping Joe!

V1.2.9

Có gì mới

Enjoy the latest improvements and adjustments to our game & jump even higher now!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Jumping Joe! 1.2.9 (54)

Cập nhật vào: 2018-08-14

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 199ff1f2b96c61d6ac14e92e55833ccd92cbe813 Jumping Joe! 1.2.9(54) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 1c13ba9530e0391aa51310ab1ab05f90bcd58a1f

Dung lượng tệp: 41.3 MB

Tải về

2018-08-14
armeabi-v7a
x86
Android 4.0.3+
120-640dpi
Jumping Joe! 1.2.9 (53)

Cập nhật vào: 2018-05-24

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 199ff1f2b96c61d6ac14e92e55833ccd92cbe813 Jumping Joe! 1.2.9(53) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 531ee9e9535bb44a37b166f7b3a27da9b1ff1c48

Dung lượng tệp: 41.5 MB

Tải về

2018-05-24
armeabi-v7a
x86
Android 4.0.3+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...