Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » JUMP » 2.47.10000
JUMP biểu tượng

JUMP

V2.47.10000

Có gì mới

We update the Jump app as often as possible to make it faster and more reliable for you. Here are a couple of the enhancements you'll find in the latest update:
- Bug fixes
- Performance improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JUMP 2.47.10000 (65239)

Cập nhật vào: 2020-03-21

Uploaded by: Rehman Ali

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 141477decab661a86d5df40ba82dd3dfc4903de3 JUMP 2.47.10000(65239) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jumpmobility.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

Tệp SHA1: ac88cc9ec17bedcf96dc2ce31cc40b54a7e29d1d

Dung lượng tệp: 40.8 MB

Tải về

2020-03-21
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
JUMP 2.47.10000 (65239)

Cập nhật vào: 2020-03-21

Uploaded by: Muhammad Farasat

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 141477decab661a86d5df40ba82dd3dfc4903de3 JUMP 2.47.10000(65239) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jumpmobility.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: f42707c05263be0fb22a0444457d28687105daf4

Dung lượng tệp: 40.8 MB

Tải về

2020-03-21
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
JUMP 2.47.10000 (65239)

Cập nhật vào: 2020-04-04

Uploaded by: Rehman Ali

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 141477decab661a86d5df40ba82dd3dfc4903de3 JUMP 2.47.10000(65239) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jumpmobility.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

Tệp SHA1: f951bd55bcafdba69ffb8cb2fb64b44036cd50a8

Dung lượng tệp: 40.7 MB

Tải về

2020-04-04
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...