Giới thiệu về Jiggy

Tiếng Việt

Join 2 Million Jiggsters who create funny face GIFs and stickers with a selfie!

Create funny videos, GIFs and stickers by animating your selfie photos and animating your face with the Jiggy face sticker and GIF app 🤳

Jiggy needs just a selfie photo of you to automatically create live GIFs, stickers, and videos starring you. It is a personalized face sticker and GIF app that turns your selfies and photos into funny video GIFs and memes you can share with your friends in all your chats and messaging apps, including Messenger, Whatsapp, and iMessage (GIFs, videos, and stickers).

Jiggy makes you an instant creator, without the hustle of being one!

▶ Create your own face Gifs, face videos, or face stickers with just a selfie

▶ Replace overused emojis with personal GIFs, stickers & memes

▶ The best way to express yourself before your friends & family!

▶ Check out daily stickers, memes and GIFs with your face

▶ New unique & funny GIFs, memes and videos added daily

▶ Use your new face stickers and face GIFs in all your favorite chats

▶ Replace and morph your old photos into animated videos, GIFs, and stickers!

▶ Make funny video GIFs and stickers for chats

▶ Live face GIFs and stickers, with just a single selfie photo

▶ Realistic face stickers and GIFs using our own AI models

With the Jiggy face sticker & GIF maker app, anyone can animate a photo in a few simple steps and share it in their chats with friends for fun. Join millions who are already using our ai face sticker app and start morphing your face into funny WhatsApp and chat stickers, GIFs, and videos.

Are you ready to discover what it's like to have your face in a starring role, famous videos, and more with our face changer app?

Using your own face videos and memes has never been so easy - With our AI face animator, creating face stickers, GIFs and memes takes just moments. Install our free sticker and GIF maker app & enjoy new content, hilarious memes, cool stickers, entertaining GIFs, funny videos and more!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.3.0

Last updated on May 16, 2022

Just checking in to say hi! We've uploaded some new stickers & memes.
Also, pest control has been working hard, as no bugs can be found. Enjoy!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Jiggy 2.3.0

Được tải lên bởi

فرحات العقيلي

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Jiggy Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.