Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » JibJab » 5.9.1
JibJab biểu tượng

JibJab

V5.9.1

Có gì mới

Bug fixes and improvements!
- Under the hood changes to comply with Google's latest changes to their subscription API

Be Funny!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JibJab 5.9.1 (3058)

Cập nhật vào: 2020-10-20

Uploaded by: Chan Tha

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.9.1(3058) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: d6a4059d293f392512ff1329d21fbbb78ccbbde2

Dung lượng tệp: 48.6 MB

Tải về

2020-10-20
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.9.1 (3058)

Cập nhật vào: 2020-10-20

Uploaded by: Ardie

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.9.1(3058) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 54f49b1d8e8117bcf7f66dc9faefad7a9fad2b14

Dung lượng tệp: 48.2 MB

Tải về

2020-10-20
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...