Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » JibJab » 5.6.1
JibJab biểu tượng

JibJab

V5.6.1

Có gì mới

This update contains under-the-hood enhancements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JibJab 5.6.1 (2974)

Cập nhật vào: 2020-06-07

Uploaded by: Ardie

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.6.1(2974) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 02f71984c0b3db7b4a67fc9c0dd0b405624ccf3e

Dung lượng tệp: 41.1 MB

Tải về

2020-06-07
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.6.1 (2974)

Cập nhật vào: 2020-06-07

Uploaded by: Nänöö Dänss

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.6.1(2974) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: f07a9d4706962530f835bfbba9fa6be55184882c

Dung lượng tệp: 37.5 MB

Tải về

2020-06-07
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...