Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » JibJab » 5.6.0
JibJab biểu tượng

JibJab

V5.6.0

Có gì mới

New! You can now add a face JUST for Mom!
Thanks for using JibJab!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JibJab 5.6.0 (2965)

Cập nhật vào: 2020-05-22

Uploaded by: Ardie

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.6.0(2965) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 411448d0bddf3ec91863f124f3a389238549b975

Dung lượng tệp: 39.2 MB

Tải về

2020-05-22
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.6.0 (2965)

Cập nhật vào: 2020-05-22

Uploaded by: Chan Tha

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.6.0(2965) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 8d2256548ef31d99b4f72332f568758e2e0cfb03

Dung lượng tệp: 37.2 MB

Tải về

2020-05-22
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.6.0 (2965)

Cập nhật vào: 2020-06-03

Uploaded by: Nänöö Dänss

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.6.0(2965) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 0770c0a887840c2b0c3c337797f171208214a241

Dung lượng tệp: 41.1 MB

Tải về

2020-06-03
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...