Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » JibJab » 5.5.1
JibJab biểu tượng

JibJab

V5.5.1

Có gì mới

We’ve added a new yearly subscription so you can share the laughs all year long!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JibJab 5.5.1 (2946)

Cập nhật vào: 2020-05-04

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.5.1(2946) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 21e10d907941d697ff41087c245f90de62168662

Dung lượng tệp: 37.6 MB

Tải về

2020-05-04
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.5.1 (2946)

Cập nhật vào: 2020-05-07

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.5.1(2946) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: c6584f9916046c9f310ac968518c68e81d44eba9

Dung lượng tệp: 35.8 MB

Tải về

2020-05-07
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.5.1 (2946)

Cập nhật vào: 2020-05-07

Uploaded by: Ardie

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.5.1(2946) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: f832ddef2f85b6f725538c36d9db81e89d6edb99

Dung lượng tệp: 36.2 MB

Tải về

2020-05-07
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.5.1 (2946)

Cập nhật vào: 2020-05-19

Uploaded by: Nänöö Dänss

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.5.1(2946) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: dbf3d0ff45c8be22ba64818b4cb2338fa8351bed

Dung lượng tệp: 39.1 MB

Tải về

2020-05-19
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...