Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » JibJab » 5.5.0
JibJab biểu tượng

JibJab

V5.5.0

Có gì mới

We’ve added a new yearly subscription so you can share the laughs all year long!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JibJab 5.5.0 (2934)

Cập nhật vào: 2020-04-22

Uploaded by: Ardie

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.5.0(2934) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 2e2537509312679d4feb922bd13246e66afa7346

Dung lượng tệp: 37.6 MB

Tải về

2020-04-22
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.5.0 (2934)

Cập nhật vào: 2020-04-22

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.5.0(2934) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 612be54cefdfd1f1a41569755f72cc481a93af8d

Dung lượng tệp: 35.8 MB

Tải về

2020-04-22
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...