Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » JibJab » 5.4.3
JibJab biểu tượng

JibJab

V5.4.3

Có gì mới

This update fixes an issue in which certain users could not get past the loading screen.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JibJab 5.4.3 (2928)

Cập nhật vào: 2020-04-10

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.4.3(2928) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 392046dc13bb4c9a6a6cd6ea0fe39d9ee7ceeb05

Dung lượng tệp: 45.3 MB

Tải về

2020-04-10
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.4.3 (2928)

Cập nhật vào: 2020-04-13

Uploaded by: Nänöö Dänss

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.4.3(2928) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: a66cd69a3fb4b15fa2a4c2079abc6470940244a8

Dung lượng tệp: 46.7 MB

Tải về

2020-04-13
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.4.3 (2928)

Cập nhật vào: 2020-04-13

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.4.3(2928) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: b6e77935088404ca3225204c13478f438c20e098

Dung lượng tệp: 42.2 MB

Tải về

2020-04-13
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.4.3 (2928)

Cập nhật vào: 2020-05-04

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.4.3(2928) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: ffa6a1265ccb7171575530c6046f85f7248e72e4

Dung lượng tệp: 48.3 MB

Tải về

2020-05-04
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...