Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » JibJab » 5.4.2
JibJab biểu tượng

JibJab

V5.4.2

Có gì mới

We want to make sure you keep laughing! So in this release, we made improvements under the hood to prevent crashes.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
JibJab 5.4.2 (2907)

Cập nhật vào: 2020-03-27

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.4.2(2907) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.iw, config.ja, config.ko, config.ms, config.nb, config.nl, config.pl, config.pt, config.ru, config.sv, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: e43f4adc528383d755526e30a296c74d1bc954a6

Dung lượng tệp: 46.8 MB

Tải về

2020-03-27
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
JibJab 5.4.2 (2907)

Cập nhật vào: 2020-03-31

Uploaded by: Jenifer Figueroa Velez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 79327785e4bb912616deb65d9aca0e1d527ff360 JibJab 5.4.2(2907) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.jibjab.android.messages.fbmessenger.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.iw, config.ja, config.ko, config.ms, config.nb, config.nl, config.pl, config.pt, config.ru, config.sv, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 58ea0cbe70a7ea57087efb079d018d1b94fd5525

Dung lượng tệp: 42.3 MB

Tải về

2020-03-31
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...