Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » Japan Official Travel App » 2.4.2
Japan Official Travel App biểu tượng

Japan Official Travel App

V2.4.2

Có gì mới

Updated offline spot data.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Japan Official Travel App 2.4.2 (79)

Cập nhật vào: 2020-12-26

Uploaded by: Cathy Pubg

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 61599f8f288d84c7cf89402575d39ea9fee0ee67 Japan Official Travel App 2.4.2(79) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-480dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: jp.go.jnto.jota.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 26a2afb3b7a391dc406f6746e95b506215ebc8f0

Dung lượng tệp: 66.2 MB

Tải về

2020-12-26
arm64-v8a
Android 6.0+
160-480dpi
Japan Official Travel App 2.4.2 (79)

Cập nhật vào: 2020-12-26

Uploaded by: Deh Jeff

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 61599f8f288d84c7cf89402575d39ea9fee0ee67 Japan Official Travel App 2.4.2(79) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-480dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: jp.go.jnto.jota.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 8e13bee18e3287f2e778bf1ef1026489f9c42925

Dung lượng tệp: 57.9 MB

Tải về

2020-12-26
armeabi-v7a
Android 6.0+
160-480dpi
Discover
Đang tìm kiếm...