Isaac Mizrahi biểu tượng

3.0 by HP Inc.


Oct 12, 2021

Giới thiệu về Isaac Mizrahi

Isaac Mizrahi và HP đã xác định lại Đồng hồ thông minh cho người phụ nữ hiện đại.

Isaac Mizrahi and HP have redefined the smartwatch with a design engineered for the modern woman. From busy days to late nights, the Isaac Mizrahi Smartwatch seamlessly blends fashion and smarts, for the stunning way to stay connected.

And this is the app that connects your beautiful watch to your smart features. Be instantly connected with just a glance at your wrist. Notifications for incoming calls, calendar alerts, and texts keep you in the loop on what matters. Activity tracking via the smartwatch provides daily and historical step counts toward your goals. With a clean, colorful design, the app reflects the distinctive Isaac Mizrahi design. And it’s powered by innovative technology from HP.

Note: This app requires the Isaac Mizrahi smartwatch, which has been Engineered by HP. To learn more, visit Engineeredby.hp.com

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.0

Last updated on Oct 12, 2021

This update includes improvements and bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Isaac Mizrahi 3.0

Được tải lên bởi

لؤي الموسى

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Isaac Mizrahi Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.