Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » iQIYI » 3.1.5
iQIYI biểu tượng

iQIYI

V3.1.5

Có gì mới

Cập nhật/Tối ưu hóa chức năng, đem lại cho bạn trải nghiệm phát sóng tốt nhất
Các nội dung phát sóng hot liên tiếp cập nhật mới, đặc sắc hơn chỉ có ở iQIYI.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
iQIYI 3.1.5 (260507)

Cập nhật vào: 2021-01-22

Uploaded by: Mohmmad Alali

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 2f9e59d51d10ff27d00a766647e79fadae9ad1e0 iQIYI 3.1.5(260507) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: bca0db5f1f7c41bad9a8524fff19f3af43d12c05

Dung lượng tệp: 48.0 MB

Tải về

2021-01-22
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
iQIYI 3.1.5 (160507)

Cập nhật vào: 2021-01-22

Uploaded by: MC J Lay

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 2f9e59d51d10ff27d00a766647e79fadae9ad1e0 iQIYI 3.1.5(160507) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: b5716e194f8ae106daef679dc4aba414400a6c63

Dung lượng tệp: 43.6 MB

Tải về

2021-01-22
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...