Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » iQIYI » 2.12.5
iQIYI biểu tượng

iQIYI

V2.12.5

Có gì mới

Cập nhật/Tối ưu hóa chức năng, đem lại cho bạn trải nghiệm phát sóng tốt nhất
Các nội dung phát sóng hot liên tiếp cập nhật mới, đặc sắc hơn chỉ có ở iQIYI.
1. Cập nhật giao diện mới: Tối ưu hoá giao diện màu tối
2. Tối ưu hoá hiệu xuất tìm kiếm
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
iQIYI 2.12.5 (260174)

Cập nhật vào: 2021-01-06

Uploaded by: Diego Mileto

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 2f9e59d51d10ff27d00a766647e79fadae9ad1e0 iQIYI 2.12.5(260174) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 454c681243e9958e5a9935daf0e21759e42ca891

Dung lượng tệp: 43.4 MB

Tải về

2021-01-06
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
iQIYI 2.12.5 (160174)

Cập nhật vào: 2021-01-08

Uploaded by: MC J Lay

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 2f9e59d51d10ff27d00a766647e79fadae9ad1e0 iQIYI 2.12.5(160174) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: bd4c8db042000aed97e4e9e166fd9f7b16a7ae6f

Dung lượng tệp: 40.2 MB

Tải về

2021-01-08
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...