Trang chủ » Ứng dụng » Xem và sửa video » IPTV Smarters Pro » 3.1.5
IPTV Smarters Pro biểu tượng

IPTV Smarters Pro

V3.1.5

Có gì mới

GZ support for EPG.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
IPTV Smarters Pro 3.1.5 (111)

Cập nhật vào: 2021-11-17

Được tải lên bởi: 黃畇熙

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 682ce2c76bbce0ebe9d872b8c6573f22652cca73 IPTV Smarters Pro 3.1.5(111) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.nst.iptvsmarterstvbox.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 887583e1cc1b2480f75a3cf26fdaccbfa5709428

Dung lượng tệp: 30.3 MB

Tải về

2021-11-17
arm64-v8a
Android 4.2+
nodpi
IPTV Smarters Pro 3.1.5 (111)

Cập nhật vào: 2021-11-17

Được tải lên bởi: Валерий Юраш

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 682ce2c76bbce0ebe9d872b8c6573f22652cca73 IPTV Smarters Pro 3.1.5(111) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.nst.iptvsmarterstvbox.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 2040ce0d838d22015e64b380ca7c519506ae959c

Dung lượng tệp: 28.8 MB

Tải về

2021-11-17
armeabi-v7a
Android 4.2+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...