Giới thiệu về Intune Image Viewer

Tiếng Việt

View image files

This app will be removed from service in August, 2016. To view image files, download the RMS Sharing app: https://aka.ms/rmssharingandroid

The Intune Image Viewer app lets you view images available within Microsoft Intune managed apps.

Features:
• View images from Microsoft Intune managed apps

IMPORTANT: This software requires your company’s work account and connectivity to your company’s valid subscription to Microsoft Intune. Some functionality may not be available in all countries. If you have issues with this software or have questions about the use of it (including questions about your company’s privacy policy), please contact your company’s IT Administrator. Do not contact Microsoft, the application store owner, your network operator, or device manufacturer for support.

Microsoft Application License Terms

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.2824.1

Last updated on Aug 27, 2015

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Intune Image Viewer 1.0.2824.1

Được tải lên bởi

อัญชลี สำอางค์

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Intune Image Viewer Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.