Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » IGTV » 174.0.0.29.132
IGTV biểu tượng

IGTV

V174.0.0.29.132
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
IGTV 174.0.0.29.132 (272371683)

Cập nhật vào: 2021-02-15

Uploaded by: เอ็กซ์ ศรีเทพ

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 174.0.0.29.132(272371683) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 12206cefe801930565f8e5194f83c688b51acf33

Dung lượng tệp: 53.4 MB

Tải về

2021-02-15
x86
Android 5.0+
nodpi
IGTV 174.0.0.29.132 (272371682)

Cập nhật vào: 2021-02-11

Uploaded by: เอ็กซ์ ศรีเทพ

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 174.0.0.29.132(272371682) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: b9eafd2336ff00dc163f6ae0ee58049e1e0886d8

Dung lượng tệp: 42.5 MB

Tải về

2021-02-11
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
IGTV 174.0.0.29.132 (272371670)

Cập nhật vào: 2021-02-11

Uploaded by: Cihan Alpagül

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 174.0.0.29.132(272371670) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1985b27d5ba68d3aafe5cd7f69a4dc272df4dc98

Dung lượng tệp: 42.3 MB

Tải về

2021-02-11
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...