Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » IGTV » 170.0.0.30.474
IGTV biểu tượng

IGTV

V170.0.0.30.474
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
IGTV 170.0.0.30.474 (267392723)

Cập nhật vào: 2021-01-12

Uploaded by: Nick Noah Herland

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 170.0.0.30.474(267392723) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 04a8567d888d5a6c2d4d8c319202fa92331359f3

Dung lượng tệp: 52.7 MB

Tải về

2021-01-12
x86
Android 5.0+
nodpi
IGTV 170.0.0.30.474 (267392718)

Cập nhật vào: 2021-01-20

Uploaded by: Nick Noah Herland

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 170.0.0.30.474(267392718) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: b30df38495dbb93d85ed91e22923f33439d69044

Dung lượng tệp: 42.1 MB

Tải về

2021-01-20
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
IGTV 170.0.0.30.474 (267392677)

Cập nhật vào: 2021-01-12

Uploaded by: Nick Noah Herland

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 170.0.0.30.474(267392677) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 597e14bf2c0cd6f9f931baa6c09f942af2abb431

Dung lượng tệp: 41.7 MB

Tải về

2021-01-12
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...