Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » IGTV » 169.2.0.30.135
IGTV biểu tượng

IGTV

V169.2.0.30.135
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
IGTV 169.2.0.30.135 (263024753)

Cập nhật vào: 2020-12-18

Uploaded by: Nick Noah Herland

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 169.2.0.30.135(263024753) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: fae8d6fea7e8c6096824a927e12f5a9e7b2e1160

Dung lượng tệp: 52.1 MB

Tải về

2020-12-18
x86
Android 5.0+
nodpi
IGTV 169.2.0.30.135 (263024752)

Cập nhật vào: 2020-12-18

Uploaded by: Cihan Alpagül

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 169.2.0.30.135(263024752) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a34730f6887d0dcae2bdce1542ec77e59f7e9598

Dung lượng tệp: 41.5 MB

Tải về

2020-12-18
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...