Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » IGTV » 169.0.0.29.135
IGTV biểu tượng

IGTV

V169.0.0.29.135
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
IGTV 169.0.0.29.135 (262444234)

Cập nhật vào: 2020-12-16

Uploaded by: Nick Noah Herland

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 169.0.0.29.135(262444234) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: e57eaa0315debb34bbe7ec207c2d723a3a0bf649

Dung lượng tệp: 52.1 MB

Tải về

2020-12-16
x86
Android 5.0+
nodpi
IGTV 169.0.0.29.135 (262444233)

Cập nhật vào: 2020-12-16

Uploaded by: Cihan Alpagül

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211 IGTV 169.0.0.29.135(262444233) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d857074387164f9e71344d1c8480708f9fb05158

Dung lượng tệp: 41.5 MB

Tải về

2020-12-16
arm64-v8a
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...