Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » IELTS
IELTS biểu tượng

IELTS

Listening, Writing & Speaking

2019.09.25.2 for Android

B.L.E EDUS

Mô tả của IELTS

IELTS Listening is a free application for everyone want to improve IELTS.

► LISTENING:
- 3 levels in IELTS Listening. Each level has 34 lessons.

► WRITING & SPEAKING:
- 300 sample lessons for writing & speaking.
- Pronunciation.

► READING:
- 1000 IELTS Essays, 100 IELTS Stories.

► VOCABULARY:
- 2000 questions IELTS Quiz & 5000 IELTS words.

More English:
● 100 Most Common Phrases
● 1500 Most Common Words.
● Idioms and Phrases in English.
● IELTS Writing
● IELTS Speaking
● IELTS Quiz.
● IELTS Vocabulary.
● English Idioms & Phrases
● English Useful Expressions
● Irregular verbs.
● American Slang.
● English Idioms by Categories.
● English Pronunciation.
● Common Phrasal Verbs.
● SAT Words.
● English Tenses.

App’s Features:
● Search lesson.
● Bookmark manager. 
● Download audio file.
● Background Audio Mode.
● Two listen mode: Online or Offline.

IELTS 2019.09.25.2 Cập nhật

2019-11-07
V 2019.09.25.2
- bug fix for Android Lollipop 5.0 & 5.1
- bugs fix & improve performance.

V Pre.
- support android X.
- fix Pronunciation section.

IELTS Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2019.09.25.2Yêu cầu cập nhật IELTS

Lấy nó trên: Tải IELTS trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với IELTS
Xem thêm từ B.L.E EDUS
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...