Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » iCSee » 6.5.1(G)
iCSee biểu tượng

iCSee

V6.5.1(G)

Có gì mới

1. Compatible with Android 11
2. Optimize the function of preset
3. Optimize the function of zoom
4. Fix some known issues
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
iCSee 6.5.1(G) (65119)

Cập nhật vào: 2021-02-26

Uploaded by: احمد امبارك محمد

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 76ae42b8d4b2939eca324f3af71f67c4b54faee0 iCSee 6.5.1(G)(65119) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.xm.csee.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: c518265f116949e036cfff3b5a59bc4b738af90d

Dung lượng tệp: 44.8 MB

Tải về

2021-02-26
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
iCSee 6.5.1(G) (65119)

Cập nhật vào: 2021-02-26

Uploaded by: Dicky Ķhodok

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 76ae42b8d4b2939eca324f3af71f67c4b54faee0 iCSee 6.5.1(G)(65119) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.xm.csee.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 25476dbd40bc5df301434ea5e62373675ac05997

Dung lượng tệp: 47.5 MB

Tải về

2021-02-26
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...