Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » Icedrive » 1.2.2
Icedrive biểu tượng

Icedrive

V1.2.2

Có gì mới

* Offline files support
* Encrypted cloud storage support
* Encrypted backup support
* Dark theme support
* Folder themes support
* Updated folder chooser
* Secure preview for encrypted PDF documents
* Performance improvements and bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Icedrive 1.2.2 (133)

Cập nhật vào: 2019-06-01

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: aaaa235b78d8dab0291fffa58e34363e51dcbe53 Icedrive 1.2.2(133) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 8888a7a29a15c0aa24a63ef523d5702771e28862

Dung lượng tệp: 7.6 MB

Tải về

2019-06-01
arm64-v8a
Android 4.0+
160-640dpi
Icedrive 1.2.2 (130)

Cập nhật vào: 2019-05-24

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: aaaa235b78d8dab0291fffa58e34363e51dcbe53 Icedrive 1.2.2(130) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 8c65bbdc22888653880ae2ee0b10d53a22ddb644

Dung lượng tệp: 7.4 MB

Tải về

2019-05-24
armeabi-v7a
Android 4.0+
160-640dpi
Icedrive 1.2.2 (129)

Cập nhật vào: 2019-05-06

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: aaaa235b78d8dab0291fffa58e34363e51dcbe53 Icedrive 1.2.2(129) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a7cd36bc82471582110d1893c3e7adbc1f1f109c

Dung lượng tệp: 7.6 MB

Tải về

2019-05-06
arm64-v8a
Android 4.0+
160-640dpi
Icedrive 1.2.2 (128)

Cập nhật vào: 2019-05-03

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: aaaa235b78d8dab0291fffa58e34363e51dcbe53 Icedrive 1.2.2(128) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3b489866084687889f906de22ef1f0dd7041fa75

Dung lượng tệp: 7.6 MB

Tải về

2019-05-03
arm64-v8a
Android 4.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...