Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » Hyper Front » 1.2.1
Hyper Front biểu tượng

Hyper Front

V1.2.1

Có gì mới

Update available
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Hyper Front 1.2.1 (63)

Cập nhật vào: 2022-03-24

Được tải lên bởi: Mohamed Nabil

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c46df4cbefd094e281945aa2a1d099cb47ce27d8 Hyper Front 1.2.1(63) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.netease.bfc1game.na.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh, obbassets

Tệp SHA1: 236714121ec63d1a7f6a674fcc03a4ddf0f3923e

Dung lượng tệp: 1.7 GB

Tải về

2022-03-24
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Hyper Front 1.2.1 (63)

Cập nhật vào: 2022-03-24

Được tải lên bởi: Hafiz Fadlur

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c46df4cbefd094e281945aa2a1d099cb47ce27d8 Hyper Front 1.2.1(63) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.netease.bfc1game.na.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh, obbassets

Tệp SHA1: a73b2fd71334800c9060c0fe9484157370cc4ab8

Dung lượng tệp: 1.7 GB

Tải về

2022-03-24
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.